Rodinné centrum Telč

OTEVŘENO od 9 do 12 hodin


– PÁTEK: tvoření, říkanky, diskuse (vstupné 40 Kč)


Comments are closed.